دانش حق همه ماست

این پیج مخصوص کسانیست که خواهان دانش پروری هستند

بزرگ ترین اتشفشان خاموش منظومه ی شمسی

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹ ب.ظ

بزرگ ترین اتشـفشـان منظومه ی شـمسـی المپوس مونس نام دارد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 ارتـفاع دو برارقــله ی اورســت

.

قاعده هم اندازه ی کشـور فرانسه

.