دانش حق همه ماست

این پیج مخصوص کسانیست که خواهان دانش پروری هستند

سلام من در این قسمت خواهان این هستم که به شما روش درست تربیت سگ را اموزش بدهم